Hej!

2014 års koordinatormöte hölls i Stockholm. Nedan kan du ta del av det som vi pratade om.

Therese Barje Nationell koordinator

 

Mötesanteckningar

Presentationer

Lars Enochsson Inledning samt online - rapporter i GallRiks

Rapporter - Lathund

Therese Barje - personuppgiftsansvar, patientinfo, klinikbesök

Förslag på patientinfo.: SKL, Datainspektionen, Jönköping

Sökfunktion

Prenumerationer

 

Patientfall och frågor

 

 

 

Tillbaka till toppen