GALLRIKSDAGARNA, Stockholm, 9 till 10 maj 2019, Stockholm City Conference Centre, Norra Latin

2019 års program omfattar bland annat:

Dag 1 - 9 maj

 • Registerbaserad randomiserad klinisk prövning (RRCT) i GallRiks - om det nya och effektiva sättet att göra stora studier. Bakomliggande teori och aktuella studier presenteras.
 • Koledokussten under operation  - hur skall den handläggas? Stenhård debatt utlovas.
 • Guld-Gallan - presentation av finalister och prisutdelning

Dag 2 - 10 maj

 • Knepiga fall - hur registrera i GallRiks?
 • PROM - lägesrapport vad gäller ny PROM

På vårt årliga möte - GallRiksdagarna möts läkare, forskare,vårdpersonal och administratörer med flera som är intresserade av gallstenssjukdomar och ERCP för att utbyta erfarenheter och lära nytt.

"Save the date" och håll utkik på hemsidan där mer information, detaljerat program samt anmälningsformulär kommer inom kort!.

 save the date - program

Varmt välkomna till GallRiksdagarna 2019!

 

Nu finns möjligheten att söka 2 utbildningsstipendier från GallRiks!

Vi har utvecklat vårt utvecklingspris Guld-Gallan och skapat två olika priser. Priserna delas ut på GallRiksdagarna 9 till 10 maj 2019, Norra Latin, Stockholm.

De två priserna avser:

 • Bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data, 15 000 kronor

 • Förbättringsarbete som utförts i verksamheten och som grundar sig på analys av GallRiks-data 15 000 kronor


Samtliga finalister uppmärksammas på GallRiksdagarna med prisceremoni och inspirerande föreläsning.

Sista dag att nominera är den 31 mars 2019!

Nomineringsformulär och mer information finns att hämta under rubriken UTVECKLINGSPRIS

 

Vid GallRiks styrgruppsmöte under Kirurgveckan i Helsingborg hölls en liten avtacknings-ceremoni för styrgruppsledamöterna Ulf Gustafsson och Jenny Rystedt.

Stort tack till Ulf och Jenny för ert arbete och engagemang i styrgruppen och lycka till med nya uppdrag!

avtackning jenny 180824

I bild från vänster Bengt Hallerbäck, Johanna Österberg, Jenny Rystedt samt Lars Enochsson

avtackning ulfg1808

I bild från vänster Bengt Hallerbäck, Johanna Österberg, Ulf Gustavsson samt Lars Enochsson

Nu finns årsrapporten för 2017 att ta del utav.

Läs mer eller ladda ner den - Årsrapport 2017

Publikation publicerad 2018-08-17 från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) - Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi.

Ladda ner sammanfattning och läs mer på SBUs hemsida.

Vi har utarbetat en informationsfolder riktad till personer om att finnas med i kvalitetsregistret GallRiks.

Foldern finns att ladda ner under rubriken Manualer alternativt under rubriken Juridik och GDPR - Information för vårdgivare till patient om registrering.

Bild1

Här kan du ta del utav GallRiks Nyhetsbrev Juni 2018,  som skickas ut enheterna via ansvariga läkare och koordinatorer.

Under perioden 2018-06-29 till 2018-07-23 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan  - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .

Med önskan om en skön sommar!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Vi ställer även i år ut på Kirurgveckan och finns på plats 20 till 24 augusti i mässhallen tillsammans med ett 60-tal utställarföretag.
Välkomna att besöka oss i vår monter 204. Klicka här för mer info.

logga 2018

Bästa GallRiks-vänner!

Årets kirurgvecka innehåller inte någon specifik session ägnad åt gallkirurgi eller ERCP, men när jag tittar igenom programmet finner jag flera intressanta föredrag.

 • Som ERCPist skulle jag inte vilja missa Fredrik Svahns föredrag om ERCP vid handläggning av traumatiska pankreasskador på tisdagens SFÖAT/SFÖAK-session kl. 15:15 till 16:45, C1 Fredriksdal.
 • Ytterligare ett ERCP-intressant föredrag om riskfaktorer för post-ERCP pankreatit av
  Eva-Lena Syren på torsdagens session SFÖAK top 6 abstrakts kl. 10:15 till 11:45, B2 Sofiero
 • På fredagsmorgonen diskuterar Jonas Hedström kolecystektomi hos gravida och tidigare obesitasopererade på SFÖAKS fria föredrag om HPB kl. 08:00 till 09:30, B2 Sofiero

Läs mer om det vetenskapliga programmet

Sommaren har börjat fantastiskt för de som kunnat vara lediga. Vi hoppas på en fin fortsättning och några stillsamma, men helst nattliga sommarregn att kyla ner naturen och brandrisken.

Väl mött i Helsingborg!

Bengt Hallerbäck 
Ordförande

GDPR

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), blir svensk lag och träder i kraft 25 maj 2018. Förordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL), men kommer också att påverka patientdatalagen (PDL).

Dataskyddsförordningen påverkar GallRiks arbete, men även anslutna vårdgivares arbete med registret.
Det handlar för vårdgivares del främst om att säkra att patientinformation lämnas ut innan registrering sker
i registret annars får ingen registrering ske.

Förhoppningsvis har ni alla även tidigare haft en rätt bra koll på läget vad gäller era GallRiks-registreringar avseende gallstenskirurgi,
men nu har vi i samarbete med UCR sjösatt en, som vi hoppas efterlängtad, modul som heter Koll på Läget. Tanken med denna är att när ni loggar in på er respektive enhet så ser ni överst på startsidan en grå banner med uppgifter om:

 1. Antalet registrerade operationer jämfört med föregående 6-mån period
 2. Procent klarmarkerade operationsregistreringar inom 1 vecka
 3. Antal ej klarmarkerade operationsregistreringar
 4. Procent 30-dagarsuppföljda jämfört med föregående period på 6 månader.

Bredvid tre av dessa uppgifter står en pil som indikerar om det är en uppåtgående trend eller ej.

Dessa uppgifter kommer ni alltid att se när ni loggar in. Om ni sedan vill ha lite ytterligare information om det aktuella läget så klickar ni på den grå bannern. Då kommer följande uppgifter fram:

 1. Andel gallstensoperationer utförda med minimalinvasiv teknik
 2. Andel utförda peroperativa kolangiografier
 3. Andel med mindre än 4 dagars vårdtid
 4. Andel utan per- respektive postoperativa komplikationer.

Samtliga ovan angivna anges uppdelat på Elektiva och Akut opererade.

Vidare vad gäller akut opererade så har vi även med variabeln operation inom 3 dagar som studier visat är en viktig parameter ur komplikationssynpunkt.

Vi har även lagt in referensvärden för vad vi anser vara önskad (grön markering), godtagbar (gul) samt underkänd (röd) kvalitet.

Vi hoppas att denna modul skall leda till att ni ute på klinikerna på ett lättfattligt sätt skall få en ögonblicksbild över hur det ser ut i nuläget på era enheter jämfört med föregående 6-månaders period. Hör gärna av er med synpunkter per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Trevlig helg

Lars Enochsson

I ett vårsoligt Stockholm samlades delar av Gallsverige i Läkarsällskapets historiskt anrika lokaler för att utbyta kunskap och erfarenheter under två dagar. Mötets fokus var i år riktat mot den peroperativa kolangiografin, dels när den ska utföras, men också hur fynden från den kan hanteras med ERCP och andra metoder.

GallRiksdagarna 2018 var det 12:e i ordningen och inleddes av ordförande Bengt Hallerbäck och registerhållare Lars Enochsson.

twitter

Följ oss gärna 
http://twitter.com/GallRiks

Styrgruppen var samlad till möte inför GallRiksdagarna 2018

styrgrupp hemsidan redigerad 2 copy

Främre raden från vänster: Jonas Hedström suppleant SIKT, Lars Enochsson Registerhållare,
Lise-Lott Prebner Nationell koordinator, Johanna Österberg SIKT,Bengt Hallerbäck Ordförande
Bakre raden från vänster: Ulf Gustavsson SIKT, Gunnar Persson SFÖAK, Hildur Thorarinsdottir KIRUB,
Gabriel Sandblom SKF, Peder Rogmark suppleant SIKT. Saknas Karin Larsson omvårdnadsrepresentant.

Idag 7 maj sker produktionssättning av nulägesrapporten - Koll på Läget, varför det inte är möjligt att logga in i registret.

Arbetet beräknas vara klart idag vid14-tiden och därefter kan inloggning ske i registret.

 

Nu inväntar vi GALLRIKSDAGARNA som hålls den 19 till 20 april på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm och är engagerade med det sista praktiska inför vårt årliga möte med användare, ansvariga läkare och koordinatorer.

Intresset har varit stort att delta med mer än 75 anmälda.

Vi har ett fullspäckat program med intressanta ämnen och föreläsare. Se aktuellt program.

Har du några frågor kring arrangemanget kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Anmälningsformuläret till GallRiksdagarna är öppet framtill kl. 12.00 tisdagen den 20 februari.

 • Kontrollera att du får ett kvitto / bekräftelsemejl på din anmälan.

Kontakta Nationell koordinator vid eventuella frågor.

Välkommen med din anmälan!

 

Snart är det dags för våra GALLRIKSDAGAR!

Vi träffas i Svenska Läkaresällskapets lokaler, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm den 19 till 20 april.

Program samt anmälningsformulär finns på hemsidan under rubriken GallRIKSDAGARNA.

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl på din anmälan!

Sista anmälningsdag är den 18 februari!

 

Under perioden 2017-12-29 till 2018-01-05 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .
   

Med önskan om ett Gott Nytt år!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Påminnelse om datum för deadline av 2017 års registreringar och uppföljningar i GallRiks.

Registreringar samt uppföljningar ska vara klarmarkerade senast den 28 februari 2018
för att komma med i årsrapporten för 2017.

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras inte enhetens data i årsrapporten.

Boka redan nu in det i din almanacka GallRiksdagarna!

Torsdagen den 19 april till 20 april, Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Program dag 1 och 2 - med reservation för eventuella ändringar

Dag 1 - 19 april kl. 9:30 till 16:00

 • Svenska GallRiksstudier i frontlinjen - rapport från 3 nyutkomna avhandlingar av Viktor Wanjura,
  Greger Olsson och Rozh Noel.
 • Peroperativ kolangiografi - rutinmässig röntgen eller vid behov. Pros and Cons. Het debatt utlovas!
 • Framtidens kvalitetsregister - UCR

Dag 2 - 20 april, kl. 9:00 till 12:00

 •  Registerbaserad utveckling
 •  Utvecklingspris Guldgallan
 •  Hur registrerar vi rätt?
 •  PROM - vad tycker patienterna?

I programmet som vanligt lunch torsdag och fredag, sedvanliga bensträckare samt fikapauser för nätverksbyggande. Det sociala programmet på torsdagskvällen för GallRiksansvariga läkare och lokala koordinatorer kommer att meddelas separat. Detaljerat program samt formulär för anmälan kommer att vara tillgängligt på hemsidan under rubriken GallRiksdagarna.

 Vi ser fram emot ditt deltagande och innehållsrika dagar!

Premiär för GuldGallan

GallRiks Utvecklingspris Guldgallan som för första gången delas ut 2018 belönar det bästa förbättringsarbetet som utförts i verksamheten och som grundar sig på analys av enhetens GallRiks-data.

  Syftet med priset är att

 • uppmärksamma föredömliga förbättringsarbeten
 • inspirera andra enheter till förbättringsarbeten
 • sprida kunskap, erfarenhet och goda idéer

Ett viktig uppgift för ett nationellt kvalitetsregister är att med analys av registerdata kunna skapa en vetenskaplig och evidensbaserad kunskapsgrund för att kunna förbättra vården. Det är därför glädjande att notera att data från registret utgjort basen i 32 publicerade vetenskapliga artiklar på PubMed varav nio stycken hittills under 2017. http://www.ucr.uu.se/gallriks/fou/publikationer

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK