Medförfattarenkät – SCAPIS
Medförfattarenkät – SCAPIS Interimsanalyser 1-10

Markera för varje manuskript om du är intresserad av 1) Ansvar, 2) Medförfattarskap eller 3) Inte intresserad.  Synposis för interimsanalyserna finns på Projectplace:

För varje manuskript utses cirka 3 st ansvariga. De får sinsemellan fördela arbetsuppgifter och vem som blir förste, andre/näst sist och sistanamn. Tar man ansvar för ett manuskript behöver man ange i kommentarsfältet att man har resurser, forskartid som statistiker, för att genomföra analyserna. Har en analys särskilt hög prioritet för dig – ange det i kommentarsfältet.

Lunggruppen har redan utsett ansvariga/inre skrivargrupper men önskar du ingå i gruppen ange då ”Önskar vara ansvarig”.

Beslut om ansvariga och medförfattare fattas av PI-gruppen efter synpunkter från berörda temagrupper. Beslutsgrundande är tillgänglig forskningstid, resurser och kompetens samt en rättvis fördelning mellan personer och orter i enlighet med SCAPIS Publikationspolicy.

Alla styrgruppsmedlemmar är välkomna att delta som medförfattare på samtliga interimspublikationer förutsatt att man uppfyller Vancouverprinciperna och följer SCAPIS Publikationspolicy (deltar på manuskriptmöten, aktivt granskar statistiska analysplanen och manuskriptutkast, godkänner final version för submission). Medförfattarnas namn placeras i alfabetisk ordning.

Anmälan stängdVänliga hälsningar
Ebba och Anna

Back to top