Tyvärr har vi inte kunnat åtgärda problem med eBREV med de ändringar som genomförts. Av denna anledning planerar vi nu får en större ändring av tjänsten.

Ny release kommer att ske tisdag den 19 december klockan 17:00. Denna release kommer inte att påverka någon annan funktionalitet. Release innebär att systemet kommer att stängas ner 17:00. Det är viktigt att du sparat och loggat ut från systemet innan 17:00 för att kunna avsluta det du jobbar med. Systemet beräknas vara uppe igen senast 17:30 samma dag.


 

 

Nu på torsdag kväll, den 19/10 klockan 18:00, kommer vi att genomföra de sista planerade ändringarna kopplade till den pågående planerade systemuppdateringen av Auricula ordinationsmiljö. Systemuppdateringen uppskattas pågå fram till klockan 24:00 som längts vartefter Auricula ordination uppskattas vara tillgängligt igen.

 

 

Release av den nya versionen innehållande stöd för Lixiana är nu avklarad. Vi fortsätter att ha en förhöjdberedskap kring de olika tjänsterna kopplade till systemet för att säkersälla att allt fungerar som det skall.

Orsaken till strömavbrotten var enligt uppgift en elkabel som grävts av och som påverkade ca 580 kunder i samma geografiska område.

 

Vi lyckades ta ner alla system kontrollerat under den tid som vi hade reservkraft, däribland Auricula. Vi hade sedan lite mer problem än vi först förutsett med att starta om alla tjänster igen efter att strömmen kommit tillbaka.

 

Alla problem som uppkom i samband med detta är nu åtgärdade och systemet fungera återigen som vanligt för alla användare.

 

 

 

Dagens planerade uppdatering omfattande en mindre ändring till texten vid ”Medicin doseras i” är nu genomförd och systemet är upp igen.

Denna text beskriver i vilket steg som aktuell dosjustering kan utföras. Text återfinns under patientsammanfattningen som visas på ett flertal sidor internt med även EPJ anropet.

Glad sommar!

 

Vi upplever för närvarande driftstörningar kopplade till överföringen av labsvar till Auricula. Felsökning pågår.

Felet verkar inte drabba alla som använder webservicetjänsten.

Driftstörning åtgärdad och det ska nu gå att logga in igen.

 

Uppdaterad: 10:53

PMI klienten är åter uppe och provsvaren kommer nu in i Auricula igen. Tjänsten gick upp igen 14:33 idag 5/5. Vi har aktivt valt att inte läsa in de provsvar som stoppats under tiden som PMI klienten legat nere.

Region Skåne har skickat om de provsvar som de inte fått igenom under tiden för avbrottet.

Tyvärr måste vi meddela att PMI Klienten för ProfDoc gick ner idag. Detta betyder att berörda kliniker kommer att manuellt behöva mata in sina PK(INR) värden tills vi kunnat verifiera att tjänsten är uppe igen. Vi räknar med att tjänsten ska vara uppe igen under tisdagen (5 maj).

Det är Region Skåne och de provsvar som går via Karolinska som påverkas av detta. Instruktioner om åtgärder skickas ut till alla våra övriga förvaltare.

Webbservice tjänsten för labbsvar berörs inte av detta avbrott.

Den 11 oktober kommer del av datanätet som UCR nyttjar att uppdateras. Det finns en stor risk för störningar på internet kopplingen under denna tidsperiod, 07:00 till 08:00. Auricula kan komma att påverkas genom att Auriuclas hemsida inte kommer att vara tillgänglig under denna tid.

Tillbaka till toppen