Aktuell driftinformation

Nu på torsdag kväll, den 19/10 klockan 18:00, kommer vi att genomföra de sista planerade ändringarna kopplade till den pågående planerade systemuppdateringen av Auricula ordinationsmiljö. Systemuppdateringen uppskattas pågå fram till klockan 24:00 som längts vartefter Auricula ordination uppskattas vara tillgängligt igen.

 

 

 

Den nya version av Auricula med stöd för behandling med Lixiana i två doser, 30 mg respektive 60 mg är nu redo för release som planerat, imorgon den 20 september 17:00.

Utöver nedstängningen för releasen imorgon kommer vi även att stänga ner systemet idag mellan 18:00 och 19:00.

Se nedan, under Läs mer, för ytterligare information.

 

Ny version av Auricula ordination med stöd för Lixiana ligger nu ute för test. Det har skickats ut ett erbjudande till alla förvaltningsorganisationer om möjligheten att själva logga in och test den nya releasen innan den släpps i produktion. En rad har svarat och kommer du de närmaste dagarna att bistå med att testa systemet. Är någon från er verksamhet intresserade av att delta i testningen är ni välkomna att kontakta Auricula förvaltningen lokalt inom er organisation, de har erhållit instruktioner från den centrala förvaltningsorganisationen vid UCR.

 

Release till produktion planeras onsdag den 20 september vecka 38. Systemet kommer då att stängas från klockan 17:00 för arbetet med uppdatetingen.

 

Den 20/6 klockan 12:00 kommer vi att stänga ner Auricula för en mindre uppdatering.

Alla användare ombeds avsluta pågående arbete och logga ut innan 12:00. De som inte loggat ut kommer att loggas ut när systemet stängs ned 12:00. Systemet beräknas vara upp igen inom kort dock senast 12:30.

Uppdateringen omfattar en mindre ändring till texten vid ”Medicin doseras i”. Denna text beskriver i vilket steg som aktuell dosjustering kan utföras. Denna text återfinns under patientsammanfattningen som visas på ett flertal sidor internt med även EPJ anropet.

Tillbaka till toppen