Nyheter Beslutstöd

Under september månad 2017 avser vi släppa en ny release av ordinationsstödet Auricula. Utöver att innehålla en rad buggrättningar och optimering av kod så kommer den nya versionen att innehålla utökat stöd för Lixiana.

Det utökande stödet för Lixiana kommer att innebära en möjlighet att följa upp behandlingen av patienter som sätts in på Lixiana. Lixiana kommer att stödjas i två olika doser, 30 mg respektive 60 mg. Interaktionslistan kommer att anpassas till de preparat som är specifika för Lixiana. I övrigt är målsättningen att Lixiana uppföljningen kommer att fungera likvärdigt som uppföljningen av övriga NOAC preparat både vad gäller notifiering på startsidan, påminnelser, brevhantering, nedtrappningar och uppfölning av inkomna Kreatinin prov, för att nämna ett par funktioner.

Arbetet med att färdigställa denna release pågår och målsättningen är att vi skall kunna initiera utökande tester från mitten av juni månad. Releasen planeras ske under september månad 2017 vilket kommer att medföra att ni från senat början av oktober månad skall kunna följa upp patienter som sätts in på Lixiana på motsvarande sätt som de som står på övriga NOAC i ordinationsstödet Auricula. Närmare in på kommer vi att förmedla ett exakt release datum och tidpunkt.

Onsdag den 12 april mellan 17:00 - 18:00 kommer Auricula ordination att uppgraderas till en senare version (2.12.0). Systemet kommer inte vara tillgänglig under den tiden.

Dessa nya sidor kommer snart att ha fler nyheter att visa.

 clock

Tillbaka till toppen